Doneer voor noodzakelijke materialen waarmee het team veilig kan werken

Doneer voor onkosten als dierenartsbezoeken en brandstofkosten

Doneer voor het te bouwen shelter

Doneer een vrij te kiezen bedrag